Угода

Заповненням даної форми Клієнт дає свою згоду ПП Бірман Ф.В. на обробку його персональних даних, у тому числі, шляхом передачі їх третім особам, самостійно вибраних ПП Бірман Ф.В., для цілей, пов’язаних з обробкою наданої інформації, а також для маркетингових цілей (включаючи, без обмежень, отримання винагород і подарунків за результатами акцій і програм лояльності ПП Бірман Ф.В., отримання рекламної інформації від ПП Бірман Ф.В. та/або партнерів з використанням вказаних даних).

Заповненням даної форми Клієнт погоджується на проведення обробки своїх персональних даних з використанням засобів автоматизації та/або без таких ПП Бірман Ф.В. самостійно та/або іншими третіми особами за дорученням ПП Бірман Ф.В., а також згоден, що ПП Бірман Ф.В. самостійно визначає порядок використання і розповсюдження персональних даних, у зв’язку з чим може передавати персональні дані Клієнта третім особам відповідно до змісту даної форми і наданої Клієнтом згоди.

Дана угода не обмежена терміном дії.